Hem
Kliniken
Teamen
Behandlingar
Kvalitet
Tandvårdskonto
Kontakt
Prislista
Prislista Skriv ut E-post

Inför varje behandling lämnar vi alltid en skriftlig prisuppgift och behandlingsförslag samt går igenom eventuell alternativ behandling för att du ska kunna välja det som passar dig bäst. Betalning sker kontant eller med kort efter varje behandling. Om du vill betala via postgiro eller bankgiro får du betala en administrativ avgift på 50 kronor.

Prisexempel hos örnen tandvård 2011. Tag gärna kontakt med oss för mer detaljerade priser

 

Du betalar
 Referenspris*  
Basundersökning
850  660 
Akut undersökning 490-1565  330-1565
Tandlossningsbehandling hos hygienist
1025 

 720

 
Framtandsfyllning 1 yta
975  545 
Kindtandsfyllning 2 ytor
1490
  1025 
Kindtandsfyllning 3 ytor  1750  1345 
Professionell tandrengöring  475  360 
Porslinskrona
6000
  4770 
Blekning med skena, per käke
1250
  - 
Blekning med ZOOM!
3500
  - 
Rotfyllning, en rotkanal
3180  3180 
Rotfyllning, två rotkanaler
3565  3565 
Rotfyllning, tre rotkanaler
4570  4570 
Panoramaröntgen  495  490 
Tandutdragning
1190
  815 
Delprotes med gjutet skelett
9895
  9400 
Helprotes, per käke
9150
  8985 
Proteslagning, mindre omfattning
1475
  1085 
Bettskena i hårt akrylat
3300
  3240 
*Referenspris är grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet

Tandvårdsersättning - skydd mot höga kostnader

Kostnader upp till 3000 kronor av referenspriset, d v s grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet, får du som är över 20 år betala själv. Du kan använda det allmänna tandvårdsbidraget som delbetalning.

För kostnader på 3001 - 15000 kronor av referenspriset får du 50 procent ersättning.

För kostnader över 15000 kronor av referenspriset får du 85 procent ersättning.

Det statliga tandvårdsstödet är tänkt till tandvård som gör dig fri från smärta och sjukdomar. Att du kan äta,tala och tugga samt bidra till ett godtagbart utseende. Om du däremot vill ha en annan typ av behandling får du betala den tillkommande kostnaden själv. Kosmetisk tandvård ingår exempelvis inte i det statliga tandvårdsstödet.

Allmänt tandvårdsbidrag

Du får ett tandvårdsbidrag i form av ett tillgodohavande hos Försäkringskassan. Storleken på bidraget varierar med åldern och du kan använda det som delbetalning för tandvård hos valfri tandläkare eller tandhygienist.

Är du 20-29 år blir bidraget 300 kronor per år

Är du 30-74 år blir bidraget 150 kronor per år

Är du 75+ blir bidraget 300 kronor per år

Syftet med bidraget är att stimulera dig till att gå till tandläkaren regelbundet.

Du har pengarna tillgodo den 1 juli varje år och kan spara dem i högst två år för betalning av tandvård. Försäkringskassan håller reda på hur mycket du har kvar.

Copyright 2013 Örnen tandvård
Älvgatan 16 · 531 31 Lidköping · www.ornen.se
0510-627 81