top of page
Svart 2.jpg
rotfyllning.jpg

Rotfyllningar

Rotfyllningar görs för att behandla tänder som är infekterade. Pulpan är den levande delen av tandens inre som sträcker sig ner i roten, den innehåller nerver och annan vävnad. När den blir infekterad kan man uppleva smärta, svullnad och var om den inte behandlas. Vid en rotbehandling rensas först infektionen i tanden bort varefter man rotfyller den.

bottom of page