top of page
Svart 2.jpg

Invisalign

Invisalign-System.jpg

Invisalign® är ett nytt och smidigt sätt för att tandreglera snedställda och trånga tänder hos vuxna. I varje käke har man en plastskena som alltid bärs med undantag för måltider och när man borstar tänderna. Skenorna är genomskinliga och anpassade till tänderna, vilket gör dem praktiskt taget osynliga när vi skrattar, pratar och är med andra människor. Dessutom får man mindre besvär och ont jämfört med räls.

bottom of page