top of page

Arbetsgång vid implantatterapi

Svart 2.jpg

1

Remitterande Klinik:

 • Implantatbehandling planeras av ordinarie klinik vid tex undersökning. 

 • Pat skall känna sig frisk 

 • Ingen pågående parodontal sjukdom 

 • Inga gravt immunosupprimerande mediciner 

 • Ej gravt nedsatt immunförsvar

 • Ingen bifosfonatbehandling 

 • Ev extraktioner. De kan dock göras vid operation (direktinstallation) 

Svart 2.jpg

3

Remitterande Klinik:

 • Uppföljning av implantat och MH vid ordinarie rev. Us 

 • Regelbundna årliga besök hos en tandhygienist för profylax 

 • Bedömning görs av behandlande tandläkare vid ordinarie klinik 

 • Rekommenderat behandlingsprogram ges av oss 

2

Örnen Tandvård ca 6 mån:

Patientbesök 1: Us inför implantatterapi 

 • Kompletterande klinisk Us

 • Kliniska foton, intraoral scanning och CBCT tas

 • Kostnadsförslag görs

Patientbesök 2: ca 1 månad efter förgående.​

 • Guidad Kirurgi 

 • Läkningstid innan protetik är beroende på stabiliteten 

Patientbesök 3: ca 2 månader efter föregående​

 • Inför protetik

 • Läkningskontroll och stabilitetsmätning

 • Scanning för protetik 

Patientbesök 4: Utlämning protetik ca 1 mån efter föregående.​

 • Stabilitetsmätning - om bra, utlämning av protetik. Annars avvaktas 1 mån och stabilitet mäts igen.

Patientbesök 5:

 • Kontroll av implantat ca 2 månader efter föregående 

bottom of page